สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน


02-029-1200
Line ID : @ITOPPLUS

PAYMENT

“ขั้นตอนการชำระค่าบริการ”

ขั้นตอนการชำระค่าบริการกับ iTopPlus

สามารถโอนเงินค่าบริการได้ที่รายละเอียดด้านล่างดังนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่ดูแลคุณ หรือทาง
Call center 02-029-1200

ชื่อบัญชี บริษัท ไอ ท้อป พลัส จำกัด
ธนาคาร
เลขบัญชี181-4-90048-4
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
สาขาบัญชีลาดพร้าว 99
ธนาคาร
เลขบัญชี100-2-96905-6
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
สาขาบัญชีลาดพร้าว 99
ธนาคาร
เลขบัญชี207-220687-0
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
สาขาบัญชีซอยมหาดไทย
ธนาคาร
เลขบัญชี569-0-12188-6
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
สาขาบัญชีรามคำแหง 65
ธนาคาร
เลขบัญชี165-6-04612-5
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
สาขาบัญชีถนนพระราม 9
หมายเหตุ
  • 1. ค่าบริการและค่าเติมเงินเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • 2. ในกรณีที่ใช้บริการในนามนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในส่วนค่าบริการได้
  • 3. ค่าโฆษณา ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถหักกับ Google ได้เช่นกัน
  • 4. ค่าโฆษณาจะโอนเข้าสู่บัญชี Google ตามจำนวนที่หักภาษีแล้วเท่านั้น