ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการซื้อบริการการตลาดดิจิตอล
- ข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบน www.itopplus.com ที่คุณต้องปฏิบัติตาม
- การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการซื้อบริการบนเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว
- เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการขายบริการการตลาดดิจิตอลสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัวบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน
- คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Call Center (Tel. 02-029-1200) หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายและการคืนเงิน
ข้อกำหนดทั่วไป
- ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกกับ ITOPPLUS แล้วเท่านั้น ที่สามารถซื้อบริการได้
- คุณสามารถสมัครสมาชิกได้โดยตรงบนเว็บไซต์ หรือการสมัครผ่านทางช่องทาง email และ social medias
- การสมัครสมาชิกกับ ITOPPLUS ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- คุณจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าภายใน 1 วันทำการ (ตามข้อมูลติดต่อที่คุณได้ลงทะเบียนไว้)เมื่อมีการกดยอมรับข้อตกลง และสั่งซื้อบริการบนเว็บไซต์ พร้อมชำระเงินเรียบร้อย
1. บริการออกแบบ,จัดทำเว็บไซต์ Professional Design
ข้อกำหนดการขาย
- บริการด้านเว็บไซต์ของเรา ใช้ระบบเว็บไซต์อัจฉริยะลิขสิทธ์เฉพาะไอท้อปพลัส ITOPPLUS Website System
- บริการด้านเว็บไซต์ของเรา มีพื้นที่เว็บซต์ขนาด 3GB, และพื้นที่ไม่จำกัด ให้เลือกตามความต้องการของคุณ
นโยบายการคืนเงิน
- บริษัทจะคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของความสามารถระบบเว็บไซต์
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการทุกกรณี หากคุณยินยอมและตกลงในการเริ่มสัญญาการให้บริการแล้ว
2. บริการทำการตลาดบนกูเกิล Google Marketing
ข้อกำหนดการขาย
- บริการทำการตลาดบน Google ครอบคลุมทุกบริการทำโฆษณาประเภท Search, GDN, YouTube, Re-Marketing, Shopping Ads.
- ธุรกิจของคุณสามารถได้รับบริการ ในการทำโฆษณาครบทุกบริการข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และธุรกิจที่ไม่ขัดต่อนโยบายการทำโฆษณาของบริการ Google นั้น
นโยบายการคืนเงิน
- บริษัทจะคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวน กรณีที่ธุรกิจของคุณขัดกับนโยบายการทำโฆษณา ของ Google ในทุกบริการโฆษณาข้างต้น และไม่สามารถหาวิธีการปรับแก้ไขได้
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการจัดทำโฆษณา และค่าโฆษณาของ Google ทุกกรณี หากคุณยินยอมและตกลงในการเริมสัญญาบริการแล้วเกินกว่า 20% ของอายุสัญญาบริการ
3. บริการทำการตลาดบนเฟสบุ๊ค Facebook Marketing
ข้อกำหนดการขาย
- บริการทำการตลาดบน Facebook แบบครบวงจร ครอบคลุมการวางแผนกลยุทธ์ จัดสื่อโฆษณา เนื้อหาบทความสั้น จัดทำและดูแลแคมเปญโฆษณา เก็บสถิติข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอ ตามจำนวนและระยะเวลาในสัญญาบริการ
นโยบายการคืนเงิน
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการจัดทำโฆษณา และค่าโฆษณาของ Facebook ทุกกรณี หากคุณยินยอมและตกลงในการเริมสัญญาบริการแล้วเกินกว่า 20% ของอายุสัญญาบริการ
4. บริการทำการตลาดบนไลน์ Line Marketing
ข้อกำหนดการขาย
- บริการทำการตลาดบน Line เป็นการทำโฆษณาที่จะแสดงบน LAP (Line Ads Platform) คือ Line Timeline และ Line Today
- บริการนี้ครอบคลุมการวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณ จัดทำและตั้งค่าแคมเปญโฆษณา เก็บสถิติข้อมูล พร้อมวิเคราะห์และรายงานผล
- บริการนี้ไม่รวมการออกแบบรูปภาพโฆษณา
นโยบายการคืนเงิน
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการทุกกรณี หากคุณยินยอมและตกลงในการเริ่มสัญญาการให้บริการแล้ว
5. บริการออกแบบภาพโฆษณาดิจิตอล Digital Media Design
ข้อกำหนดการขาย
- บริการออกแบบรูปภาพสำหรับสื่อโฆษณา สำหรับเพื่อนำไปใช้งานได้ ครอบคลุมทุกช่องทางการตลาดดิจิตอล เว็บไซต์ และ Social Medias
- คุณสามารถเลือกแพ็กเกจบริการ ตามประเภทจำนวนภาพสื่อโฆษณา ให้เหมาะสมตามความต้องการ
นโยบายการคืนเงิน
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการทุกกรณี หากคุณยินยอมและตกลงในการเริ่มสัญญาการให้บริการแล้ว
6. บริการด้านเทคนิค Technical Service
ข้อกำหนดการขาย
- บริการติดตั้งด้านเทคนิคสำหรับเว็บไซต์ เพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้การวัดผลชัดเจนแม่นยำ
- เป็บบริการเสริม สำหรับสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เว็บไซต์ และแคมเปญโฆษณาดิจิตอลซึ่งไม่รวมบริการการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ และไม่รวมบริการทำการตลาดดิจิตอลอื่นๆ
นโยบายการคืนเงิน
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการทุกกรณี หากคุณยินยอมและตกลงในการเริ่มสัญญาการให้บริการแล้ว
วิธีการและเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ
- กรณีชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือ Pay.sn ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ โดยคืนเข้าวงเงินบัตรเครดิตที่ลูกค้าชำระเงิน
- จำนวนเงินที่คืนเทียบจากยอดที่ลูกค้าได้มีการชำระเข้ามาและมีใบเสร็จเป็นหลักฐานในการชำระเงิน
เงื่อนไขการเปลี่ยนแพ็กเกจ
- ขอสงวนสิทธ์ในการการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจบริการได้ ในกรณีที่ยังไม่เริ่มขั้นตอนการทำงานของแพ็กเกจเดิม
- กรณีเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ราคาต่ำกว่าแพ็กเกจเดิมที่ซื้อ ทางบริษัทจะคืนเงินส่วนต่างให้
- กรณีเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่าแพ็กเกจเดิมที่ซื้อ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเพิ่มเงินส่วนต่างให้กับทางบริษัท
เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงไซต์ของเราและประสบการณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้