X
ไม่สามารถทำรายการได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

บริการ

Line Ads Platform

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

”การทำการตลาดผ่าน LINE กับมืออาชีพ”

”ให้ธุรกิจคุณ เติบโตไปกับลูกค้าแบบใกล้ชิด”

 

โฆษณา Line Ads Platform

”โฆษณาบน Timeline ที่มีผู้ใช้งานกว่าล้านคน”

รายละเอียด
Line Ads Platform
3 เดือน
Line Ads Platform
6 เดือน
Line Ads Platform
12 เดือน
ราคาแพ็กเกจ

26,000

51,000

97,000

ระยะเวลา3 เดือน6 เดือน12 เดือน
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%