สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน


02-029-1200
Line ID : @ITOPPLUS

“ทำโฆษณา Google กับตัวแทน Google ”
“เห็นผล ชัดเจน ”

“เชี่ยวชาญจริง”
ผ่านการอบรมจากทีมงาน Google

“ดูแลจริง”
ทีมงานตรวจสอบผลการทำโฆษณา
พร้อมปรับแก้

“ข้อมูลจริง”
รายงานข้อมูลจากGoogle โดยตรง

“จ่ายตามจริง”
ค่าโฆษณาจ่ายให้กับGoogle ตามจริง ไม่มีหมกเม็ด

“อยากเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก”
“ทำการตลาดผ่าน Google แบบครบวงจร”

วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผ่าน Google
และจัดทำแคมเปญการตลาด
พร้อมระบบวัดผล ให้คุณตรวจสอบผลการทำงานได้ตลอดเวลา


วิเคราะห์และนำเสนอ
กลยุทธ์การตลาด
ผ่าน Google

จัดทำและวางแผน
แคมเปญการตลาด

ติดตั้ง ระบบวัดผล
ทางการตลาดออนไลน์

ปรับแคมเปญการตลาด
ให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด
(Ads Optimization)

เชื่อมกับ Marketing
Automation Platformตรวจสอบผลการทำงานได้ตลอดเวลา


“ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการรับรองจาก Google ทุกคน”

โฆษณา Google Marketing
“ปรับแต่งแคมเปญการตลาด ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด”

รายละเอียดGoogle Marketing
3 เดือน
ระยะเวลา3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดGoogle Marketing
6 เดือน
ระยะเวลา6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดGoogle Marketing
12 เดือน
ระยะเวลา12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
“อยากสร้างยอดขาย ต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่”
“ทำโฆษณาหน้าแรก Google”

ทำโฆษณาไม่จำกัดคำค้นหา
แก้ไขได้ตลอดเวลา
ดูรายงานผลโฆษณา ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์

แพ็กเกจราคาโฆษณา Google Adwords
“กำหนดค่าโฆษณาต่อวันและช่วงเวลาได้ เปลี่ยนได้ตลอดเวลา”

รายละเอียดiTopAds
3 เดือน
ระยะเวลา3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดiTopAds
6 เดือน
ระยะเวลา6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดiTopAds
12 เดือน
ระยะเวลา12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
“อยากสร้างความรู้จัก ให้สินค้า”
“ทำโฆษณา Google Display Network”

ทำโฆษณาไม่จำกัด Campaign
แก้ไขได้ตลอดเวลา
ส่งรายงานจากข้อมูล
Google ทุก 30 วัน

โฆษณา Google Display Network (GDN)
“ขยายกลุ่มลูกค้า ผ่านเว็บไซต์พันธมิตรของ Google”

รายละเอียดiTopGDN
3 เดือน
ระยะเวลา3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดiTopGDN
6 เดือน
ระยะเวลา6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดiTopGDN
12 เดือน
ระยะเวลา12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
“อยากสร้างความรู้จัก ให้สินค้า ด้วย YouTube Video Ads”

รายละเอียดYoutube Video Ads 1
3 เดือน
ระยะเวลา3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดYoutube Video Ads 2
6 เดือน
ระยะเวลา6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดYoutube Video Ads 3
12 เดือน
ระยะเวลา12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
“อยากสร้างยอดขาย ด้วยการติดตามคนที่เคยเข้าเว็บ”
“ทำโฆษณา Remarketing”

ทำโฆษณา Google Remarketing
แก้ไขได้ตลอดเวลา
ดูรายงานผลโฆษณา ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์
โฆษณา Google Remarketing
“การตลาดแบบติดตามลูกค้า ย้ำเตือน สร้างการจดจำสินค้าของเรา (remarketing หรือ retargeting)”

รายละเอียดiTopRemarketing
3 เดือน
ระยะเวลา3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดiTopRemarketing
6 เดือน
ระยะเวลา6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดiTopRemarketing
12 เดือน
ระยะเวลา12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%