X
ไม่สามารถทำรายการได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

บริการรับทำการตลาด

ผ่าน Facebook

แบบครบวงจร

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
Fanpage Health Check วิเคราะห์ธุรกิจสินค้า

และลูกค้าของท่าน กำหนดวัตถุประสงค์การตลาด

จัดทำแผนการตลาดผ่าน Facebook Platform

Facebook Content Marketing

จัดทำแผนและรูปแบบเนื้อหาในการนำเสนอ

ออกแบบ Banner พร้อมจัดทำเนื้อหาตามแผน

วัดผลพร้อมปรับแก้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Facebook Ads

จัดทำโฆษณาไม่จำกัด Campaign ตามวัตถุประสงค์

Optimization Campaign เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ตลอดอายุการใช้งาน

Facebook Marketing Analyze

จัดทำสรุปผลลัพธ์ทางตลาด 1 ครั้งต่อเดือน

สรุปผลงานในแต่ละเดือนร่วมกับลูกค้า

ผ่าน Video Conference

นำเสนอ Content ที่ดี มีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ทำโฆษณา Facebook ผ่านวิธีการและเทคนิคต่างๆ

”ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี”

วัดผลการทำการตลาดพร้อม Optimization Campaign

การตลาดอย่างต่อเนื่อง

โฆษณา Facebook Marketing

”ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี”

รายละเอียด

Facebook Marketing
2 เดือน
Facebook Marketing
6 เดือน
Facebook Marketing
12 เดือน
ราคาแพ็กเกจ

138,000

395,000

780,000

ระยะเวลา2 เดือน6 เดือน12 เดือน
เติมเงินครั้งแรก20,00020,00020,000
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%