X
ไม่สามารถทำรายการได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

บริการ DICUT ภาพ

เพื่อการออกแบบ

แบบเนอร์โฆษณา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริการไดคัทภาพ ด้วยทีมกราฟิกมืออาชีพ

สำหรับแบนเนอร์ Facebook, Instagram, แบนเนอร์เว็บไซต์ และโฆษณา Google

“บริการไดคัทภาพเพื่อการออกแบบแบนเนอร์โฆษณา”

สำหรับแบนเนอร์ Facebook, Instagram, แบนเนอร์เว็บไซต์ และโฆษณา Google

ค่าบริการแพ็กเกจ Basic Dicut

“ไฟล์ขนาดมาตรฐาน ไม่เกิน 500px”

รายละเอียด
Basic
Dicut 1
Basic
Dicut 2
Basic
Dicut 3
Basic
Dicut 4
ราคาแพ็กเกจ

2,900

3,900

5,900

7,900

จำนวนรูปภาพ10 ภาพ20 ภาพ50 ภาพ100 ภาพ
ราคาเฉลี่ยต่อภาพ29019511879
จำนวนครั้งการให้บริการ1 ครั้ง / 1 เดือน1 ครั้ง / 1 เดือน2 ครั้ง / 2 เดือน2 ครั้ง / 2 เดือน
ส่งงานเป็นไฟล์ .Png

บริการ Dicut ครั้งละไม่เกิน 50 ภาพส่งมอบงานใน 5 วันทำการ

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าบริการแพ็กเกจ Professional Dicut

“ไฟล์ขนาดใหญ่ คุณภาพสูง คมชัดเหมือนภาพต้นฉบับ”

รายละเอียด
Professional
Dicut 1
Professional
Dicut 2
Professional
Dicut 3
Professional
Dicut 4
ราคาแพ็กเกจ

10,900

22,900

39,900

55,900

จำนวนรูปภาพ20 ภาพ50 ภาพ100 ภาพ150 ภาพ
ราคาเฉลี่ยต่อภาพ545458399372
จำนวนครั้งการให้บริการ1 ครั้ง / 1 เดือน1 ครั้ง / 1 เดือน2 ครั้ง / 2 เดือน3 ครั้ง / 3 เดือน
ส่งงานเป็นไฟล์ .Png

บริการ Dicut ครั้งละไม่เกิน 50 ภาพส่งมอบงานใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าบริการแพ็กเกจ Professional Dicut + Retouch

“ไฟล์ขนาดใหญ่ คุณภาพสูง คมชัดเหมือนภาพต้นฉบับ รีทัชพร้อมใช้”

รายละเอียด
Professional
Dicut + Retouch 1
Professional
Dicut + Retouch 2
Professional
Dicut + Retouch 3
Professional
Dicut + Retouch 4
ราคาแพ็กเกจ

17,900

39,900

77,900

110,900

จำนวนรูปภาพ20 ภาพ50 ภาพ100 ภาพ150 ภาพ
ราคาเฉลี่ยต่อภาพ895798779739
จำนวนครั้งการให้บริการ1 ครั้ง / 1 เดือน1 ครั้ง / 1 เดือน2 ครั้ง / 2 เดือน3 ครั้ง / 3 เดือน
ส่งงานเป็นไฟล์ .Png

บริการ Dicut ครั้งละไม่เกิน 50 ภาพส่งมอบงานใน 14 วันทำการ

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%