แก้ไขล่าสุด 20/08/2020
ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการซื้อบริการการตลาดดิจิตอล
- ข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบน www.itopplus.com ที่คุณต้องปฏิบัติตาม
- การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการหรือซื้อบริการบนเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว
- เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการขายบริการการตลาดดิจิตอลสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปี บริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัวบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน
- คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Call Center 02-029-1200 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายและการคืนเงิน
ข้อกำหนดทั่วไป
- ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกกับ ITOPPLUS แล้วเท่านั้น ที่สามารถซื้อบริการได้
- คุณสามารถสมัครสมาชิกได้โดยตรงบนเว็บไซต์ หรือการสมัครผ่านทางช่องทาง email และ social medias
- การสมัครสมาชิกกับ ITOPPLUS ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- คุณจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าภายใน 2 วันทำการ (ตามข้อมูลติดต่อที่คุณได้ลงทะเบียนไว้)เมื่อมีการกดยอมรับข้อตกลง และสั่งซื้อบริการบนเว็บไซต์ พร้อมชำระเงินเรียบร้อย
1. บริการออกแบบ,จัดทำเว็บไซต์ ,การดูแล เว็บไซต์ Admin รายปี, Digital Plus ทั้งหมด รวมไปถึงการออกแบบภาพโฆษณาดิจิตอล Digital Media Design และบริการด้านเทคนิค Technical Service ฯลฯ ภายใต้การดูแลจัดทำของทีม Digital Production ทั้ง Package หลักและเสริมอื่นๆ ทั้งหมดที่ ITOPPLUS เป็นผู้ให้บริการ
ข้อกำหนดการขาย
- บริการด้านเว็บไซต์ของเรา ใช้ระบบเว็บไซต์อัจฉริยะลิขสิทธ์เฉพาะไอท้อปพลัส ITOPPLUS Website System
- บริการด้านเว็บไซต์ของเรา มีพื้นที่เว็บไซต์ขนาด 3GB, และพื้นที่ไม่จำกัด ให้เลือกตามความต้องการของคุณ
นโยบายการบอกเลิกสัญญาการคืนเงิน
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการทุกกรณี หากคุณยินยอมตกลงซื้อขายกับทางบริษัทแล้วนับจากวันที่มีการชำระค่าบริการเข้ามา เนื่องจากเป็นการเริ่มสัญญาการให้บริการแล้วอัตโนมัติ ตามข้อตกลงอิงตามการนำเสนอราคาและการดูแลตามรายละเอียดใบเสนอราคาจากฝ่ายขายของ ITOPPLUS ในวันที่ตกลงซื้อขาย
2. บริการทำการตลาดบนกูเกิล Google Advertising
ข้อกำหนดการขาย
- บริการทำการตลาดบน Google ครอบคลุมทุกบริการทำโฆษณาประเภท Search, GDN, YouTube, Re-Marketing, Shopping Ads.
- ธุรกิจของคุณสามารถได้รับบริการ ในการทำโฆษณาครบทุกบริการข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และธุรกิจที่ไม่ขัดต่อนโยบายการทำโฆษณาของบริการ Google นั้น
นโยบายการบอกเลิกสัญญาการคืนเงิน
- บริษัทจะคืนเงินค่าบริการตามการพิจารณาตามนโยบายของ ITOPPLUS เท่านั้น กรณีที่ธุรกิจของคุณขัดกับนโยบายการทำโฆษณา ของ Google ในทุกบริการโฆษณาข้างต้น และไม่สามารถหาวิธีการปรับแก้ไขได้
- กรณีอื่นๆ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการจัดทำโฆษณา และค่าโฆษณาของ Google ทุกกรณี หากคุณยินยอมตกลงซื้อขายกับทางบริษัทแล้วนับจากวันที่มีการชำระค่าบริการเข้ามา เนื่องจากเป็นการเริ่มสัญญาการให้บริการแล้วอัตโนมัติ ตามข้อตกลงอิงตามการนำเสนอราคาและการดูแลตามรายละเอียดใบเสนอราคาจากฝ่ายขายของ ITOPPLUS ในวันที่ตกลงซื้อขาย
3. บริการทำการตลาดบนเฟสบุ๊ค Facebook Marketing
ข้อกำหนดการขาย
- บริการทำการตลาดบน Facebook แบบครบวงจร ครอบคลุมการวางแผนกลยุทธ์ จัดสื่อโฆษณา เนื้อหาบทความสั้น จัดทำและดูแลแคมเปญโฆษณา เก็บสถิติข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอ ตามจำนวนและระยะเวลาในสัญญาบริการ
นโยบายการบอกเลิกสัญญาการคืนเงิน
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการจัดทำโฆษณา และค่าโฆษณาของ Facebook ทุกกรณี หากคุณยินยอมตกลงซื้อขายกับทางบริษัทแล้วนับจากวันที่มีการชำระค่าบริการเข้ามา เนื่องจากเป็นการเริ่มสัญญาการให้บริการแล้วอัตโนมัติ ตามข้อตกลงอิงตามการนำเสนอราคาและการดูแลตามรายละเอียดใบเสนอราคาจากฝ่ายขายของ ITOPPLUS ในวันที่ตกลงซื้อขาย
4. บริการทำการตลาดบนไลน์ Line Marketing
ข้อกำหนดการขาย
- บริการทำการตลาดบน Line เป็นการทำโฆษณาที่จะแสดงบน LAP (Line Ads Platform) คือ Line Timeline และ Line Today
- บริการนี้ครอบคลุมการวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณ จัดทำและตั้งค่าแคมเปญโฆษณา เก็บสถิติข้อมูล พร้อมวิเคราะห์และรายงานผล
- บริการนี้ไม่รวมการออกแบบรูปภาพโฆษณา
นโยบายการคืนเงิน
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการจัดทำการตลาดบนไลน์ Line Marketing ทุกกรณี หากคุณยินยอมตกลงซื้อขายกับทางบริษัทแล้วนับจากวันที่มีการชำระค่าบริการเข้ามา เนื่องจากเป็นการเริ่มสัญญาการให้บริการแล้วอัตโนมัติ ตามข้อตกลงอิงตามการนำเสนอราคาและการดูแลตามรายละเอียดใบเสนอราคาจากฝ่ายขายของ ITOPPLUS ในวันที่ตกลงซื้อขาย
วิธีการและเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ
- กรณีชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการตัวกลางในการชำระเงินต่างๆ Omise, Pay.sn, 2C2P หากเป็นการอนุมัติคืนค่าใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งข้างต้น ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ โดยคืนเข้าวงเงินบัตรเครดิตที่ลูกค้าชำระเงินเท่านั้น
- จำนวนเงินที่คืนเทียบจากยอดที่ลูกค้าได้มีการชำระเข้ามาและมีใบเสร็จเป็นหลักฐานในการชำระเงิน
เงื่อนไขการโอนย้ายบริการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ
- สามารถโอนย้ายบริการหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจบริการได้ เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจภายในปีนั้นๆ ที่ซื้อเข้ามาเท่านั้นอิงตามวันที่ออกใบเสร็จครั้งแรก และจะต้องเป็นกรณีที่ยังไม่เริ่มขั้นตอนการทำงานของแพ็กเกจเดิมและได้รับการอนุมัติตามการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัท ITOPPLUS เท่านั้น
- กรณีเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ราคาต่ำกว่าแพ็กเกจเดิมที่ซื้อ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการส่วนต่างทุกกรณี
- กรณีเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่าแพ็กเกจเดิมที่ซื้อ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเพิ่มเงินส่วนต่างให้กับทางบริษัท ITOPPLUS
- หากเป็นการโอนย้ายบริการหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจบริการ การออกใบเสร็จในทางบัญชีของบริษัท ITOPPLUS จะออกใบเสร็จให้ใหม่ตามยอดใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ และจะมีการออกใบลดหนี้ให้ลูกค้าตามยอดที่โอนย้ายเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ ลงวันที่ตามบิลในใบเสร็จที่เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ยอมรับ