สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน


02-029-1200
Line ID : @ITOPPLUS

ABOUT US

‘iTopPlus TEAM’

คิดต่างอย่างมืออาชีพ
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
• การทำเว็บไซต์
• การทำโฆษณา Google AdWords
• การทำโฆษณา Facebook
  •  Web Operations Manager(คุณนิตยา ปูนิล)
  • Managing Director (คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ)
  • Digital Marketing Manager (คุณแพรวพิไล ชินศักดิ์ชัย)
  • Software Development Manager (คุณวรวุฒิ บุญตัน)
  •  Advertising Consultant Manager (คุณรพีพรรณ แต้สุริยะเจริญกุล)
  • Web Operating Manager
  • Training and personneldevelopment manager (ช่อลัดดา ชนเจริญ)
  • accounting manager (สุกัญญา บริราชวังโส)
เราให้ความสำคัญ
มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการลูกค้าทุกธุรกิจ ให้ได้ผลลัพธ์ทางการตลาดตามที่ต้องการ
และพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เลือกใช้งานได้ง่าย คุ้มค่าและเหมาะสมกับธุรกิจตนเอง
เพื่อเปิดกว้างให้ทุกธุรกิจ สามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้ตามความต้องการ

HIS
TO
RIES

ประวิติบริษัท

2550
23 พฤศจิกายน
บริษัท โทเทิล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจ ด้านการจัดทำเว็บไซต์
2551
กุมภาพันธ์
พัฒนาระบบเว็บไซต์อัจฉริยะ เสร็จสิ้นและให้บริการในนาม ‘TheIconWeb’
มิถุนายน
พัฒนารูปแบบการให้บริการ
2553
พฤศจิกายน
เปิดให้บริการโฆษณา Google AdWords
2554
มกราคม
เปิดให้บริการ www.iTopPlus.com
อย่างเป็นทางการ

 มีการพัฒนากระบวนการทำงาน
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บริการลูกค้า
2555
กรกฎาคม
จัดงาน Thailand Online Marketing
ครั้งแรก ซึ่งเป็นงานสัมมนา
ด้านการตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศขึ้น มีผู้เข้าร่วมงานกว่า
4,500 คน
2556
มกราคม
ได้รับความไว้วางใจ โดยได้รับ การแต่งตั้งเป็น Google AdWords PremierSME Partner อย่างเป็นทางการ
เมษายน
เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงานThailand Online Expoงานแสดงสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี
พฤษภาคม
เปิดให้บริการ รับทำโฆษณา Facebook
อย่างเป็นทางการ
2556
มิถุนายน
จัดงานมหกรรม Online Onsaleรวบรวมสินค้าและบริการทางด้านการตลาดออนไลน์ มาจัดโปรโมชั่นครั้งเดียวในรอบปี
ตุลาคม
จัดงาน Thailand Online Marketing2013 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยพัฒนาเป็นงานมหกรรมการตลาดออนไลน์ให้ความรู้และพร้อมก้าวสู่ปีีที่ 7 ของการให้บริการ
พฤศจิกายน
จัดงาน Thailand Online Marketing2013 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยพัฒนาเป็นงานมหกรรมการตลาดออนไลน์ให้ความรู้และพร้อมก้าวสู่ปีีที่ 7 ของการให้บริการ

ปัจจุบัน

iTopPlus มีทีมงานมากกว่า 100 คน และยังพยายามยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์
ภายใต้สโลแกน “ความสำเร็จ ไม่มี(วัน)หยุด”